Søger en kæreste Ærø

Du kan eftersende dokumentationen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du kan klage til Økonomi- og Indenrigsministeriet over kommunens afgørelse om din registrering af bopæl i CPR, hvis du mener, at kommunen har truffet en forkert afgørelse.

søger en kæreste Ærø

Det viser en ny undersøgelse, som You Gov har foretaget for Momentum blandt et repræsentativt udsnit af de voksne danskere.De er så drevet ind til byen på grund af uddannelse og arbejde, hvoraf nogle har et ønske om at vende tilbage,« siger Jens Fyhn Lykke Sørensen.Han mener, at der for mange ligger mere end utopisk drømmeri bag ønsket om at rykke på landet.Vores undersøgelse viste, at det, der primært afholder dem fra at flytte, er, at de har fået job eller uddannelse i byen.Tallene skyldes formentlig også, at mange er opvokset på landet.

Søger en kæreste Ærø

Kun fem procent bor i dag i et område, som de selv betegner som ”ude på landet”, men hele 14 procent – næsten tre gange så mange – siger, at de allerhelst vil bo ude på landet. 37 procent siger, at de bor i en storby i dag, mens kun 32 procent helst vil bo i en storby.På den baggrund vurderer flere forskere, at der er et stort potentiale for at skaffe flere tilflyttere til de landdistrikter, som i de seneste år ofte er blevet omtalt med lidet flatterende udtryk som ”udkantsdanmark” og i forbindelse med socialt og økonomisk forfald.»Vores undersøgelse viste den sammenhæng, at de, der var mest tilfredse med at bo det sted, de boede, oftere havde ejerbolig.Man kan altså forestille sig, at dem, der gerne vil flytte på landet, bor i lejebolig, fordi de er lidt i en venteposition.Du skal medbringe din opholdstilladelse, når du møder op på kommunen.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *