Chat dk gratis Aabenraa

Læs handelsbetingelser Dermed har TS aftale med 97 frihavne, heraf 94 i Danmark, som start på sejlsæsonen 2017.TS har nu fået aftale om frihavnsordning med otte kommunale havne på Bornholm.Vi starter på en frisk, alle medlemmer har derfor fået et indbetalingskort, som skal benyttes til betaling af kontingent.Der sker ikke automatisk PSB betaling af TS kontingent for nogen i 2017. Oplev Bornholm sammen med andre TS medlemmer for kun 595 kr.

Gå til oversigt og kort over TS Frihavne Programmet er klar og I kan godt glæde jer til både genkendelige og nye maritime aktiviteter, når kursen sættes mod Hobro og Mariager Fjord i pinsen.I løbet af de 10 år skal Fanø Kommune og Sønderho Havn Støtteforening indsamle oplysninger, som kan danne baggrund for en permanent tilladelse. Dette sker i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver på broen.Søfartsstyrelsens tilladelse med oplysning om broens åbningstider Regler til Søs Fredag den 27. 14-15 er der fernisering af TS Billedudstillingen i Friluftsrådets lokaler i Scandiagade 13, 2450 København NV. Træskibs Sammenslutningen fortæller om billederne og foreningens arbejde, og friluftsrådet er vært ved et glas og lidt til ganen. Det er lokalmand i Nordsjælland, Ingelise Brandt, vi skal takke for at at tage initiativet til, at Espergærde havn nu byder TS Fartøjerne velkommen til op til 2 døgns frihavnsplads på sommertogtet. Espergærde havn kan bryste sig af at være nummer 98 TS Frihavn, efter de netop har tilkendegivet, at de gerne byder de mindre TS Fartøjer velkommen i Øresunds mindste havn.

Chat dk gratis Aabenraa

Kort over TS Frihavne TS Frihavne Program og tilmelding til TS medlemsmøde på Bornholm Kystdirektoratet har givet Fanø Kommune tilladelse til uddybning af sejlrenden ved Sønderho Havn.Tilladelsen omfatter oprensning og vedligeholdelse af sejlrenderne Slagters Lo og Dybet i 10 år. maj 2017 har Søfartsstyrelsen givet tilladelse til færre broåbninger af Oddesund-broen.Ordningen skal skabe mere liv i byens grønne og blå områder, som er en vigtig livsnerve for mennesker, natur og miljø. chat dk gratis Aabenraa-31 ”Friluftsrådets vision er at skabe friluftsliv for alle i en rig natur –også i byerne.Se invitation Læs mere om TS Billedudstillingen Som det tidligere er berettet, så har vi i 2016 indført et nyt medlemssystem, der fremadrettet vil understøtte TS aktiviteter og kontakt til medlemmer.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *